Povratak na Здравство

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ“, Сомбор

Делатност примарне здравствене заштите у граду Сомбору обавља здравствена установа Дом здравља „др Ђорђе Лазић“. Ниво примарне здравствене заштите има за циљ континуирани рад на превенцији болести у свим областима медицине. Здравствене службе које делују у оквиру Дома здравља својим активностима подмирују разнолике потребе свих популационих групација становништва, како превентивних, тако и куративних мера примарне здравствене заштите и стоматологије. Ове континуиране активности спроводе се у службама примарне здравствене заштите и то :

  1. Служби за здравствену заштиту деце предшколског узраста
  2. Служби за здравствену заштиту деце школског узраста
  3. Служби за здравствену заштиту жена
  4. Служби за здравствену заштиту одраслог становништва
  5. Служби за здравствену заштиту радника
  6. Служби хитне медицинске помоћи
  7. Служби за кућно лечење и медицинску негу
  8. Служби поливалентне патронаже
  9. Служби за лабораторијску дијагностику
  10. Стоматолошкој служби

Директор: др Емеши Ури

Адреса: Сомбор, Мирна 3

Телефон : 025/436-465

Маil: office@dzsombor.rs

Интернет страница: www.dzsombor.rs