Povratak na Здравство

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР

Завод за јавно здравље  Сомбор припада јавно здравственим институцијама које обезбеђују здравствену заштиту од посебног интереса за друштво на територији Западно Бачког округа.

Место и улога Завода за јавно здравље су дефинисани Законом о здравственој заштити и Законом о јавном здрављу,  према коме прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и квалитет животне средине, узроке појаве и ширење заразних и других болести, утицаје еколошких фактора на здравље, као и на организацију, рад и развој здравствене службе и предлаже и предузима одговарајуће мере у циљу заштите и унапређења здравља.

У  Заводу за јавно здравље Сомбор су организоване следеће организационе јединице:

  1. Центар за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству
  2. Центар за контролу и превенцију болести
  3. Центар за хигијену и хуману екологију
  4. Центар за микробиологију
  5. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Директор:  др.  Драгослава Чубрило

Адреса: Сомбор, Војвођанска 47

Телефон: 025/412-888

Mail: office@zzjzsombor.org

Интернет страница: www.zzjzsombor.org