Povratak na Здравство

ОПШТА БОЛНИЦА „ ДР. РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ“ Сомбор

Општа болница  обавља  специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену делатност на секундарном нивоу за подручје Западно –бачког округа за територију општина: Сомбор, Оџаци, Апатин, и територију насељених места Крушћић, Нова Црвенка, Црвенка и Сивац у општини Кула.

Послови медицинске делатности обављају се у оквиру ширих и ужих организационих облика ,сектора и служби и то:

  1. Сектор за интернистичке гране
  2. Сектор за хируршке гране
  3. Служба за педијатрију
  4. Служба за гинекологију и акушерство
  5. Служба за продужено лечење и негу
  6. Сектор за заједничке медицинске делатности
  7. Кабинет директора опште болнице
  8. Служба за правне , економско –финансијске  и техничке послове

В.д  директор: др Растовић Драган , специјалиста дечије хирургије.

Адреса: Сомбор, Војвођанска 75

Телефон: 025/467-800,  025/467-700

Интернет страница: www.bolnicasombor.org.rs