16. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА: СМАЊЕН ЗАКУП УГОСТИТЕЉИМА, СРЕДСТВА НОВОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПРЕУСМЕРЕНА ЗА ДЕЦУ

16. седница Градског већа
16. седница Градског већа

16. седница Градског већа

Градско веће Града Сомбора одржало је данас 16. седницу којом је председавао градоначелник Антонио Ратковић. Чланови Градског већа одлучивали су о 14. Тачака дневног реда.

Ради помоћи угоститељима на територији Града, јер им је отежан рад у условима ванредне ситуације, Градско веће одобрило је да се закупцима пословних простора који се баве угоститељством и имају Уговор о закупу пословног простора закључен са ЈКП „Простор“ Сомбор закупнина смањи за износ од 50%. Умањење закупа важи за период од 1.12.2020. године, па све док траје ванредна ситуација на територији Града Сомбора.

Како због епидемиолошке ситуације не постоје услови да се организује „Новогодишњи програм“ под покровитељством Града Сомбора, на предлог Савета за социјалну заштиту, Градско веће је износ од 1.500.000,00 динара преусмерило за помоћ родитељима деце оболелих од тешких и ретких болести, као и за  набавку 500 новогодишњих пакетића за децу корисника новчане социјалне помоћи и децу из рањивих група са територије Града Сомбора. За спровођење ове одлуке Градско веће задужило је Центар за социјални рад.