окт 29

179. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА-ПОДРШКА ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Градско веће града Сомбора одржало је 179. седницу у понедељак, 28. октобра 2019. године, којом је председавала градоначелница Душанка Голубовић.

Већници су расправљали и усвојили 12 тачака дневног реда, од којих ће се две тачке наћи на Скупштинској седници.

Измећу осталог, усвојени су Измена Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Сомбор за 2019. годину и Конкурс за доделу средстава за набавку садног и семеног материјала дозвољеног за употребу у органској производњи на територији Града Сомбора у 2019. години, као и Предлог решења о образовању комисије за спровођење конкурса за доделу средстава за набавку садног и семеног материјала дозвољеног за употребу у органској производњи на територији Града Сомбора у 2019. години.

Како би се подстакла органска производња на територији Града Сомбора, Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја је измењен тако да ће на Конкурс за доделу средстава за набавку садног и семеног материјала дозвољеног за употребу у органској производњи, поред пољопривредних газдинстава која су већ регистрована и сертификована као органски произвођачи, моћи да конкуришу и они који се налазе у поступку конверзије, односно у поступку прибављања сертификата од стране регистроване, акредитоване и овлашћене контролне организације са територије Републике Србије.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација