дец 30

190. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

190. седница Градског већа

190. седница Градског већа

Данас је одржана 190. седницу Градског већа града Сомбора којом је председавала градоначелница Сомбора Душанка Голубовић.

Чланови већа размотрили су и одлучили о 8 тачака дневног реда. Између осталог усвојен је нацрт Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта одржавања локалне путне инфраструктуре на  територији града Сомбора као и предлог решења о именовању стручног тима за реализацију овог пројекта. Усвојен је предлог Решења  о давању сагласности на  план и програм рада центра за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор за 2020. годину и  План јавних набавки за 2020. годину града Сомбора.

Чланови већа усвојили су и предлог закључка за усвајање критеријума и утврђивање текста конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2020. години. У  складу са одредбама Закона о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања, усвојени су Критеријуми за доделу средстава буџета града Сомбора намењених остваривању јавног интереса у области јавног информисања, а према потребама локалне самоуправе и у складу са тим специфични критеријуми за оцену конкурсних пријава, као и број чланова комисије.

Износ средстава који ће бити на располагању за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2020. години је 16.000.000,00 динара а на конкурсу ће моћи  учествовати:

Издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији града Сомбора;

Правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији града Сомбора.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација