јан 22

192. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

192. седница Градског већа

192. седница Градског већа

Градско веће града Сомбора данас је одржало 192. седницу, којом је председавала градоначелница Душанка Голубовић.

На дневном реду 192. седнице нашло се петнаест тачака. Између осталог, чланови Градског већа дали су сагласност на Предлог одлуке о доношењу плана детаљне регулације за проширење капацитета постојеће депоније Ранчево – Центар за третман отпада, дата је сагласност за вршење инвеститорских послова на санацији амфитеатра испред Педагошког факултета, усвојен је Предлог програма организовања такси превоза за период 2020-2025. године и Предлог одлуке о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси превоза, а град Сомбор ће и ове године подржати пројекте „Образовни круг“ и Крос серију РТС-а.

Одлука о плану детаљне регулације за проширење капацитета постојеће депоније Ранчево – Центар за третман отпада доноси се како би се: унапредио рад постојеће депоније и то кроз концепт обраде комуналног и другог отпада на такав начин да отпад након обраде има најмање могуће утицаје на животну средину, тако што ће се допринети бољем и ефикаснијем начину управљања отпадом, смањити количина генерисане количине отпада, односно управљати отпадом по принципу одрживог развоја изградњом Центра за третман отпада; истовремено ће се обезбедити санирање постојеће депоније кроз примену одговарајућих мера заштите и техничко-технолошких решења за смањење и спречавање негативних утицаја на ваздух, земљиште, површинске и подземне воде, а дефинише се и простор планиране регионалне депоније. Предлог ове одлуке наћи ће се пред одборницима на седници Скупштине града.

Предлогом програма организовања такси превоза за период 2020-2025. године и Предлогом одлуке о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси превоза одређује се максимални број возила за обављање такси превоза и услови замене возила, која имају статус такси возила и дефинише се организовање такси превоза на територији града Сомбора. Према овим предлозима, дозвољени број такси возила за обављање такси превоза на територији града Сомбора је 300.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација