7 августа, 2018 archive

РОК ЗА УПЛАТУ ТРЕЋЕ РАТЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА – 14. АВГУСТ 2018

Градска управа града Сомбора, Одељење локалне пореске администрације подсећа грађане, предузетнике и правна лица, да рок за уплату пореза на имовину, таксе за истицање фирми и накнаде за заштиту и унапређивање  животне средине за трећи квартал 2018. године истиче 14. августа 2018. године. Редовним и благовременим измиривањем јавних прихода, обвезници избегавају обрачун и наплату законом… Детаљније