24 новембра, 2021 archive

ПРОЈЕКАТ CINEMA – ПОДРШКА КРЕАТИВНИМ ИНДУСТРИЈАМА ГРАДА СОМБОРА

Град Сомбор са прoјектним партнерима из земаља Дунавског слива учествује у реализацији  пројекта „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION – CINEMA“ („Улога креативних индустрија у новој урбаној привреди у Дунавском региону“, акроним CINEMA). Пројектни конзорцијум чини 22 партнера и то локалних самоуправа, привредних комора, организација цивилног сектора и образовних институција из… Детаљније