Povratak na Архива

2018. година

Одлука о расписивању јавног позива за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију Програма за децу у 2019. години

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [69.28 KB] Образац 1 – писање предлога пројекта Oбразац 2 – завршни наративни извештај Oбразац 3 – препоруке Буџет пројекта Завршни финансијски извештај

Одлука о расписивању јавног позива за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију ЛАП-а за младе у 2019. години

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [67.72 KB] Образац 1 – писање предлога пројекта Образац 2 – завршни наративни извештај Oбразац 3 – препоруке Буџет пројекта Завршни финансијски извештај

Одлука о расписивању Јавног позива за доделу средстава за реализацију ЛАП-а Рома града Сомбора у 2019. години

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [1.36 MB] Образац за писање предлога пројекта Прилог 2 – Буџет предлога пројекта Образац 3 – завршни извештај

Одлука о расписивању ЈАВНОГ ПОЗИВА за доделу средстава за суфинансирање програма-пројеката удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Сомбора за 2019. годину

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [101.81 KB] Образац 1 – пријава на конкурс СЗ Образац 2 – предлог програма, пројекта Образац 3 – завршни извештај Образац 4 – наративни буџет Образац 5 – буџет предлога пројекта

Одлука о расписивању ЈАВНОГ ПОЗИВА за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина – националних заједница

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [91.17 KB] ПРИЈАВА НА КОНКУРС Образац за писање предлога пројекта Наративни буџет Изјава подносиоца пријаве Завршни извештај Буџет предлога програма

Одлука о расписивању Јавног позива за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета града Сомбора за 2019. годину

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [2.75 MB] Обрасци (PDF) Обрасци (word) Обрасци – завршни извештај Извештај о реализованој финансијској подршци удружењима из буџетских средстава путем јавног позива за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у 2019. години

Јавни позив за доделу Октобарске награде града Сомбора

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности – станова у јавној својини

Образац понуде Изјава власника непокретности

Јавни позив за учешће у раду евалуационе комисије по расписаној јавној набавци по ПРАГ-у везано за пројекат „Унапређење прекограничног пута Баја-Сомбор фаза II“

Јавни позив за формирање базе података ветерана односно учесника оружаних акција после 17. августа 1990. године и рата 1999. године

  Пријава за евидентирање ратних ветерана

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години

  Захтев за самозапошљавање са бизнис планом за 2018. годину

Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2018. години

  Захтев са бизнис планом за доделу субвенција за запошљавање теже запошљивих категорија незапослених лица

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора за 2019. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора за 2019. годину

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о подршци детету и ученику

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о оснивању Предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор

Јавни позив за избор сарадника (пописивача) у пројекту „Реформа пореза на имовину“

Прилог 1 – изјава Прилог 2 – пријава

Јавни позив за унапређење услова становања припадника ромске националне мањине на територији града Сомбора

Критеријуми Образац за пријављивање

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката и предузетника са седиштем на територији града Сомбора уз учешће локалне самоуправе у финансирању камате на кредите

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Историјског архива Сомбор (30.03 – 10.04.2018.)

Јавни позив за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији града Сомбора

Пријава на јавни позив

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора