Povratak na Архива

2020. година

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о сахрањивању и гробљима на територији Града Сомбора (27.02 – 13.03.2020.)

Преузми текст јавног потива Нацрт одлуке о сахрањивању и гробљима на територији Града Сомбора

Јавни позив за учешће у јавној распртави о нацрту Одлуке о начину коришћења грађевинског земљишта које је у јавној својини Града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења намени

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о начину коришћења грађевинског земљишта које је у јавној својини Града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења намени Извештај са јавне распртави о нацрту Одлуке о начину коришћења грађевинског земљишта које је у јавној својини Града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до… Детаљније

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о јавној расвети на територији града Сомбора (од 10.01.2020. до 27.01.2020.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о јавној расвети на територији града Сомбора Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту одлуке о јавној расвети