Povratak na Јавна расправа – увид

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о јавном линијском превозу путника