Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора (29.12.2020. – 13.01.2021.)