Povratak na Јавна расправа – увид

Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за изградњу пољопривредног комплекса на катастарским парцелама број 3015/5, 3022, 3025, 3026, 3029, 3031, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3045, 3046, 3090, 3091, 3093, 3223/1, 3223/2 К.О. Станишић

 Jaвна расправа ће трајати у периоду од 07.10.2022. до 21.10.2022.год.

 

Јавна презентација ће се одржати дана 21.10.2022. у времену од 10,00 до 11,00 часова.