Povratak na Јавна расправа – увид

Оглас – јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације улица Станка Пауновића и Пангарске у Сомбору, Jaвна расправа ће трајати у периоду од 30.05.2022. до 13.06.2022.год. Јавна презентација ће се одржати дана 13.06.2022. у времену од 11,00 до 12,00 часова.