Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Постројење за прераду и обраду дрвета, на катастарској парцели бр. 7955/11, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „GRP CENTAR“ д.о.о. Сомбор, потребна процена утицаја на животну средину