Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Базна станица „SOU 73, SOO 73 SOMBOR OBZIR“ OBZIR на кат.парц. бр.16410 КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија ад, Београд.