Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Изградња заливног система за наводњавање Станишић II у Станишићу на катастарским парцелама бр. 3090, 3091, 3093, 3223/1 и 3223/2, К.О. Станишић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ д.о.о. Гаково, Вука С. Караџића 16, Гаково,