Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња заливног система Станишић II у Станишићу на катастарским парцелама бр. 3090, 3091, 3093, 3223/1 и 3223/2, К.О. Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ д.о.о. Гаково, ул. Вука С. Караџића бр. 16, Гаковo.