Povratak na Обавештења

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о образовању цена коришћења комерцијалних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила који примењује ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор