Povratak na Архива

2017. година

Јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Oглас за јавну лицитацију за давање у закуп државног пољопривредног земљишта (13.10.2017.)

Захтев за ОБИЛАЗАК терена 2017 Захтев- повраћај депозита за лицитацију Извод из правила о раду Комисије Формулар за пријављивање – први круг 2017 ШИФРАРНИК 2017

Jaвни оглас за давање у закуп пословних просторија Апотеке Сомбор путем јавног надметања и пратећи обрасци (13.10.2017.)

Пријава за оглас (образац бр.1) Изјава понуђача о прихватању услова из јавног огласа (образац бр. 2) Изјава о намери понуђача у вези људских ресурса Апотеке Сомбор (образац бр. 3)

Јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“

Јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Водовод“ Бездан

Обавештење о поништавању ЈАВНОГ ОГЛАСА бр. 361-15 – 2017-III и отказивању јавног надметања заказаног за 15.08. 2017. (15. август 2017.)

Јавни оглас за давање у закуп пословних просторија путем јавног надметања – Апотека (са обрасцима)

Оглас за евидентирање деце за упис у предшколску установу

Оглас за увид у бирачки списак

Оглас за евидентирање деце 2017-18

Оглас за евидентирање деце 2017-18 – мађарски језик