Povratak na Архива

2020. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „АРКА ИЗГРАДЊА И АДАПТАЦИЈА“ д.о.о. Сомбор, ЈНА 30. – Кат.парц.бр.: 6271 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Раде Дракулића 3. (04.09. – 11.09.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Арсенић Љубинка из Стапара, Кнеза Лазара 47А – Кат.парц.бр.: 2410 и 2409/4 К.О. Сомбор-1 налазе се у Стапару, ул. Сивачки пут 13-15 (21.08. – 28.08.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „БОЈАГИЋ“ доо Сомбор, Васе Пелагића 46 – Кат.парц.бр.: 24024/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Централа насеље 16 (21.08. – 28.08.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „GRP CENTAR“ д.о.о. Сомбор, Индустријска зона југ 3 бб – Кат.парц.бр.: 7599/11 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Индустријска зона југ 3 бб (14.08. – 21.08.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „ŠULEX“ д.о.о. Сомбор, Карађорђева 34-38 – Кат.парц.бр.: 3970 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Венац Војводе Радомира Путника 39 (19.06. – 26.06.2020.)

Урбанистички пројекат Преузми текст јавног огласа

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „СИНАГОГА“ доо Сомбор, Стапарски пут бб – Кат.парц.бр.: 48/2 и 48/5 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, угао улица Радоја Домановића и Браће Миладинов (17.07. – 24.07.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „ЧЕСМА ГРАДЊА“ д.о.о. Апатин, Његошева 43. – Кат.парц.бр.: 3823/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Војвођанска број 30. (24.04. – 05.05.2020.)

Преузми текст огаса Урбанистички пројекат

Оглас за евидентирање деце за упис у предшколску установу

Преузми

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: ГТПУ „НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бездан, Нова бр.41-41А – Кат.парц.бр.: 6310, 6312 и 6313 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Раде Кончара 27-29. (03.04. – 10.04.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 2019 годину-2 круг

оглас формулар за пријављивање формулар за поврат депозита захтев за обилазак терена преглед груписаних јавних надметања извод из правилника Мапе

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „CITY CAR TEAM“ д.о.о. Сомбор, ХII Војвођанске ударне бригаде 128., Алексе Шантића 10., кат.парц.бр. 211/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Бездански пут број 128. (06.03. – 13.03.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Слободан Стеванчев из Сомбора, Венац Војводе Радомира Путника број 41., кат.парц.бр. 3971 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Венац Војводе Радомира Путника број 41. (21.02. – 28.02.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор, Алексе Шантића 10., кат.парц.бр. 6052, 6053, 6056 и 6057 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Тозе Марковића (21.02. – 28.02.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „PROGETTI“ д.о.о. из Владимираца, Владимирачки пут бб – Кат.парц.бр.: 9453/6, 9456/9, 9456/11, 9457/5 и 9458/17 К.О. Сомбор-2 налазe се у Сомбору, у Индустријској зони (07.02. – 14.02.2020)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас за евидентирање деце за упис у први разред основне школе школске 2020/2021. године (05.02. – 20.02.2020.)

Преузми

H I R D E T M É N Y TA GYEREKEK ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓAN (05.02. – 20.02.2020.)

Letöltés

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Игор Стојковић из Сомбора, Сремског фронта – Кат.парц.бр.: 10972 К.О. Сомбор-2 налази се у Сомбору, ул. Старине Новака (24.01. – 31.01.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат