Povratak na Јавни огласи

Јавни оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта које је у јавној својини Града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени у производној 2022/2023. години