Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ТЕЛЕЧКА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА СВЕ У К.О. ТЕЛЕЧКА, ГРАД СОМБОР и Урбанистички пројекат, који се доставља у прилогу. Наручилац пројекта: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Сомбор, Белог голуба 5. Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 12.08. до 19.08.2022.год.