АПЕЛ ГРАЂАНИМА ГРАДА СОМБОРА

Град Сомбор и Штаб за ванредне ситуације града  Сомбора  апелују на све грађане и привредне субјекте да у условима погоршања епидемиолошке ситуације поштују акта Владе Републике Србије, Министарства здравља и других надлежних институција док траје епидемија проглашена услед појаве и ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као и да у циљу заштите здравља и безбедности становника територије Града Сомбора примењују и поштују све  превентивне мере док постоји опасност од ширења заразне болести COVID-19.

Актуелне мере дефинисане Наредбом о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 можете погледати на линку:

www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/naredba/2021/60/1/reg

и Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 можете погледати на:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/151/1/reg

Надлежни органи, инспекцијске службе и комунална милиција вршиће строгу контролу поштовања прописаних мера.

У циљу што ефикасније борбе против заразне болести COVID-19,  апелује се на грађане Сомбора, посебно на оне који нису примили ни једну дозу вакцине, да се вакцинишу јер само кроз већу стопу вакцинације епидемиолошка ситуација се може држати под контролом.

Вакцинални пункт града Сомбора се налази на локацији, објекат затвореног градског базена на адреси Апатински пут бб, а радно време је од 08 до 15 часова сваког радног дана и суботом. Грађани се за помоћ и добијање непоходних информација око термина вакцинације могу обратити кол центру града Сомбора на број телефона  064/069 82 47 у периоду од 08 до 15 часова сваког радног дана.