АПЕЛ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ДА ПРЕСТАНУ ДА УЗУРПИРАЈУ АТАРСКЕ ПУТЕВЕ

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине објавило је саопштење поводом учестале узурпације – одоравања атарских путева који су у јавној својини Града Сомбора.

Након прегледа стања атарских путева, надлежно одељење покренуће поступке за колчење узурпираних путева на терену и потом за израду скица овлашћеној геодетској организацији у складу са пројектом атарског пута који се налази у РГЗ Служби за катастар непокретности Сомбор, а лицима која су извршила узурпацију предметног атарског пута биће издат прекршајни налог за учињени прекршај.

Пре издавања налога за колчење атарског пута на терену, о истом ће се обавестити месна заједница на чијој територији се налази предметни атарски пут, као и пољочувари ради упознавања грађана о дану и времену колчења конкретног атарског пута на њиховој територији. Обавештење ће бити објављено и на званичној интернет презентацији Града Сомбора.

Апелујемо на пољопривредне произвођаче да престану са даљом узурпацијом атарских путева.

Оригинално саопштење погледајте на следећем линку: