Dokumenti

Gradskog veća

Statut

Budžet

Informator o radu organa grada

  Preuzmi

Imenovana, postavljena i zaposlena lica

Preuzmi

Službeni list

U „Službenom listu Grada Sombor” objavljuju se akti organa grada – skupštine grada, gradonačelnice, gradskog veća  i načelnice gradske uprave,  ostali akti za koje je to određeno posebnim zakonom kao i prečišćeni tekstovi i ispravke akata.

Akti organa grada

Kodeks ponašanja

Planska dokumenta

Urbanistički projekti

Strategije

Borba protiv korupcije

Lokalni akcioni planovi

Objedinjena procedura

Pristup sistemu za elektronsko podnošenje zahteva   Portalu za elektronsko podnošenje zahteva za građenje možete pristupiti posredstvom sledećeg linka: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Ozakonjenje

Predsednički izbori 2017

Zvanična internet prezentacija