Dokumenti

Gradskog veća

Statut

Budžet

Informator o radu organa grada

Imenovana, postavljena i zaposlena lica

Službeni list

U „Službenom listu Grada Sombor” objavljuju se akti organa grada – skupštine grada, gradonačelnice, gradskog veća  i načelnice gradske uprave,  ostali akti za koje je to određeno posebnim zakonom kao i prečišćeni tekstovi i ispravke akata.

Akti Gradonačelnice

Akti Skupštine

Akti Načelnice Gradske uprave

Evidencija poklona

Planska dokumenta

Urbanistički projekti

Strategije

Borba protiv korupcije

Lokalni akcioni planovi

Objedinjena procedura

Pristup sistemu za elektronsko podnošenje zahteva   Portalu za elektronsko podnošenje zahteva za građenje možete pristupiti posredstvom sledećeg linka: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Registar izdatih rešenja o ozakonjenju

Zvanična internet prezentacija