Povratak na Акти Скупштине

Решења

Решење о именовању Мирослава Ковачића за директора ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“

Преузми

Решење о именовању Александра Чорка за директора ЈКП „Енергана“ Сомбор

Решење о именовању Гордане Вуловић за директора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“

Решење о именовању Дејана Кубатова за директора ЈКП „Водовод Бездан“

Решење о именовању Јасмине Бобић за директора ЈКП „Водоканал“, Сомбор

Решење о постављeњу Ирине Бурка Парчетић за правобраниоца у Правобранилаштву града Сомбора

Решење о постављењу Светлане Кнежевић за заменика правобраниоца у Правобранилаштву града Сомбора

Решење о постављењу Снежане Миланковић за заменика правобраниоца у Правобранилаштву града Сомбора