Povratak na ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ФОРУМ – ЛАФ

Правилник о начину праћења и извештавања о примени Локалног антикорупцијског плана за град Сомбор

Званична интернет презентација