Povratak na ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ФОРУМ – ЛАФ

Решење о образовању радног тела – Локалног антикорупцијског форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за град Сомбор

Званична интернет презентација