Povratak na ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ФОРУМ – ЛАФ

Записници са седница

Записник са прве конститутивне седнице

Записник са друге седнице

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [1.23 MB]

Записник са треће седнице

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [901.77 KB]

Записник са четврте седнице

Записник са пете седнице

Записник са шесте седнице

Записник са седме седнице

Записник са осме седнице

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [1.05 MB] захтев за извештај

Записник са девете седнице

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [878.73 KB] ПРИЛОГ 1 Захтев за достављање извештај о извршености мера 1.1.1. прописаних Локалним антикорупцијским планом града Сомбора ПРИЛОГ 2 Захтев за достављање извештај о извршености мера 1.1.2. прописаних Локалним антикорупцијским планом града Сомбора

Записник са десете седнице

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [1.07 MB] ПРИЛОГ 1 Захтев за достављање извештај о извршености мера 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1 прописаних Локалним антикорупцијским планом града Сомбора ПРИЛОГ 2 Захтев за достављање извештај о извршености мера 2.3.1., 2.3.2. прописаних Локалним антикорупцијским планом града Сомбора

Записник са једанаесте седнице

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [1.11 MB] додатак уз записник Препорука за спровођење Локалног антикорупцијског плана за град Сомбор

Записник са дванаесте седнице

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [1.06 MB] Иницијатива за ревизију локалног антикорупцијског плана за град Сомбор

Записник са тринаесте седнице

Преузми записник

Записник са четрнаесте седнице

Преузми записник

Записник са петнаесте седнице

Преузми

Записник са шеснаесте седнице

Преузми

Записник са седамнаесте седнице

Преузми

Записник са осамнаесте седнице

Преузми

Записник са деветнаесте седнице

Преузми

Записник са двадесете седнице

Преузми

Записник са двадесетпрве седнице

Преузми

Записник са двадесетдруге седнице

Преузми
Званична интернет презентација