Povratak na ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ФОРУМ – ЛАФ

Записници са седница

Записник са прве конститутивне седнице

Записник са друге седнице

Преузми

Записник са треће седнице

Преузми

Записник са четврте седнице

Записник са пете седнице

Записник са шесте седнице

Записник са седме седнице

Записник са осме седнице

Преузми захтев за извештај

Записник са девете седнице

Преузми ПРИЛОГ 1 Захтев за достављање извештај о извршености мера 1.1.1. прописаних Локалним антикорупцијским планом града Сомбора ПРИЛОГ 2 Захтев за достављање извештај о извршености мера 1.1.2. прописаних Локалним антикорупцијским планом града Сомбора

Записник са десете седнице

Преузми ПРИЛОГ 1 Захтев за достављање извештај о извршености мера 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1 прописаних Локалним антикорупцијским планом града Сомбора ПРИЛОГ 2 Захтев за достављање извештај о извршености мера 2.3.1., 2.3.2. прописаних Локалним антикорупцијским планом града Сомбора

Записник са једанаесте седнице

Преузми додатак уз записник Препорука за спровођење Локалног антикорупцијског плана за град Сомбор

Записник са дванаесте седнице

Преузми Иницијатива за ревизију локалног антикорупцијског плана за град Сомбор

Записник са тринаесте седнице

Преузми записник

Записник са четрнаесте седнице

Преузми записник

Записник са петнаесте седнице

Преузми

Записник са шеснаесте седнице

Преузми

Записник са седамнаесте седнице

Преузми
Званична интернет презентација