Планска документа – Град Сомбор

Povratak na Документи

Планска документа

Измене и допуне плана генералне регулације несељеног места Риђица

Измене и допуне плана генералне регулације несељеног места Стапар

Просторни план града Сомбора

Генерални план града Сомбора

Измене и допуне дела Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору – ПГР бр.05

План генералне регулације на простору индистријске зоне у Сомбору

План детаљне регулације дела пута Стапар – Сивац, деонице на делу подручја града Сомбора од пута Л-410 до катастарске и територијалне границе општине Кула

План детаљне регулације централне зоне венац у Сомбору

План детаљне регулације блока 85

План детаљне регулације дела блока 82 и 104

План детаљне регулације блокова 76 и 77

План детаљне регулације вишенаменског објекта – Нова пијаца у Сомбору

   

План детаљне регулације дела блока 118

План детаљне регулације Чонолљанског пута – блокови 51 и 75

План детаљне регулације дела блока 81

План детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбору

План детаљне регулације за изградњу гасовода високог притиска Сомбор – Кљајићево

План детаљне регулациједела Јосићког насеља – блокови 43, 44 и 64 у Сомбору

План детаљне регулације обилазнице око Кљајићева

План детаљне регулације Ромског насеља у Бачком Моноштору

План генералне регулације насељеног места Телечка

План генералне регулације насељеног места Алекса Шантић

План генералне регулације насељеног места Кљајићево

   

План генералне регулације насељеног места Бездан

План генералне регулације насељеног места Бачки Брег

Званична интернет презентација