↑ Povratak na Документи

Планска документа

Просторни план града Сомбора

Pogledati stranu »

Генерални план града Сомбора

Pogledati stranu »

План генералне регулације на простору индистријске зоне у Сомбору

Pogledati stranu »

План детаљне регулације централне зоне венац у Сомбору

Pogledati stranu »

План детаљне регулације блока 85

Pogledati stranu »

План детаљне регулације дела блока 82 и 104

Pogledati stranu »

План детаљне регулације блокова 76 и 77

Pogledati stranu »

План детаљне регулације вишенаменског објекта – Нова пијаца у Сомбору

Pogledati stranu »

План детаљне регулације дела блока 118

 

Pogledati stranu »

План детаљне регулације Чонолљанског пута – блокови 51 и 75

Pogledati stranu »

План детаљне регулације дела блока 81

 

Pogledati stranu »

План детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбору

 

Pogledati stranu »

План детаљне регулације за изградњу гасовода високог притиска Сомбор – Кљајићево

План детаљне регулације за изградњу гасовода високог притиска Сомбор – Кљајићево – текстуални део

Pogledati stranu »

План детаљне регулациједела Јосићког насеља – блокови 43, 44 и 64 у Сомбору

Pogledati stranu »

План детаљне регулације обилазнице око Кљајићева

Pogledati stranu »

План детаљне регулације Ромског насеља у Бачком Моноштору

Pogledati stranu »

План генералне регулације насељеног места Телечка

 

Pogledati stranu »

План генералне регулације насељеног места Алекса Шантић

 

Pogledati stranu »

План генералне регулације насељеног места Кљајићево

 

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija