Povratak na Документи

Планска документа

Измене и допуне плана генералне регулације несељеног места Бачки Брег

Преузми

Измене и допуне плана генералне регулације несељеног места Колут

Измене и допуне плана генералне регулације несељеног места Риђица

Измене и допуне плана генералне регулације несељеног места Светозар Милетић

Измене и допуне плана генералне регулације несељеног места Стапар

План детаљне регулације граничног прелаза Бездан

Преузми

План детаљне регулације дела блокова 17 и 18 у Бачком Моноштору – Ромско насеље

Преузми

План детаљне регулације за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан II од Дунава до споја са каналом Врбас-Бездан

План детаљне регулације за проширење капацитета депоније у Ранчеву- Центар За Третман Отпада

Преузми

План детаљне регулације јужне главне примарне градске собраћајнице

Просторни план града Сомбора

Генерални план града Сомбора

Измене и допуне дела Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору – ПГР бр.05

План генералне регулације на простору индистријске зоне у Сомбору

План детаљне регулације дела пута Стапар – Сивац, деонице на делу подручја града Сомбора од пута Л-410 до катастарске и територијалне границе општине Кула

План детаљне регулације централне зоне венац у Сомбору

План детаљне регулације блока 85

План детаљне регулације дела блока 82 и 104

План детаљне регулације блокова 76 и 77

План детаљне регулације вишенаменског објекта – Нова пијаца у Сомбору

   

План детаљне регулације дела блока 118

План детаљне регулације Чонолљанског пута – блокови 51 и 75

План детаљне регулације дела блока 81

План детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбору

План детаљне регулације за изградњу гасовода високог притиска Сомбор – Кљајићево

План детаљне регулациједела Јосићког насеља – блокови 43, 44 и 64 у Сомбору

План детаљне регулације обилазнице око Кљајићева

План детаљне регулације Ромског насеља у Бачком Моноштору

План генералне регулације насељеног места Телечка

План генералне регулације насељеног места Алекса Шантић

План генералне регулације насељеног места Кљајићево

   

План генералне регулације насељеног места Бездан

План генералне регулације насељеног места Бачки Брег

План генералне регулације насељеног места Бачки Моноштор

План генералне регулације насељеног места Гаково

Измене и допуне плана генералне регулације насељеног места Дорослово

План генералне регулације насељеног места Дорослово

План генералне регулације насељеног места Колут

План генералне регулације насељеног места Растина

План генералне регулације насељеног места Риђица

План генералне регулације насељеног места Светозар Милетић

План генералне регулације насељеног места Станишић

План генералне регулације насељеног места Стапар

План генералне регулације насељеног места Чонопља

План детаљне регулације за изградњу девијације локалног пута Л-405 и моста на великом Бачком каналу на простору к.о. Бачки Моноштор и Бездан

План детаљне регулације обилазнице око Телечке

Званична интернет презентација