Povratak na Документи

Планска документа

Ред.бр.ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИЗМЕНЕБрој Службеног листа
01Генерални план града СомбораТехн. грешка; Техн. грешка 2; Техн. грешка 3“Службени лист Општине Сомбор“ бр.05/2007
02План генералне регулације насељеног места БезданИзмене плана„Службени лист Општине Сомбор“ бр.03/2008 – стр.1
03План детаљне регулације марине код Бездана„Службени лист Општине Сомбор“ бр.03/2008 – стр.1
04План генералне регулације ТелечкеИзмене плана„Службени лист Општине Сомбор“ бр.03/2008 – стр.2
05План генералне регулације насељеног места СтапарИзмене плана„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2008 – стр.128
06План генералне регулације насељеног места КљајићевоИзмене плана„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2008 – стр.128
07План генералне регулације насељеног места Светозар МилетићИзмене плана„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2008 – стр.129
08План генералне регулације насељеног места Чонопља„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2008 – стр.129
09План генералне регулације насељеног места Бачки БрегИзмене плана„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2008 – стр.130
10План генералне регулације насељеног места РастинаИзмене плана„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2008 – стр.130
11План генералне регулације насељеног места Гаково„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2008 – стр.131
12План генералне регулације насељеног места КолутИзмене плана„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2008 – стр.131
13План генералне регулације насељеног места Алекса ШантићИзмене плана„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2008 – стр.132
14План генералне регулације насељеног места Станишић„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2008 – стр.132
15План генералне регулације насељеног места РиђицаИзмене плана„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2008 – стр.133
16План генералне регулације насељеног места Дорослово Измене плана„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2008 – стр.133
17План генералне регулације насељеног места Бачки МоношторИзмене плана„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2008 – стр.134
18План детаљне регулације дела блока 82 и 104 и дела трасе примарне градске саобраћајнице између Стапарског и Апатинског пута у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2008 – стр.134
19План детаљне регулације централне зоне – Венац у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“ бр.03/2009 – стр.1
20План детаљне регулације Чонопљанског пута – блокови 75 и 51„Службени лист Града Сомбора“ бр.07/2009 – стр.8
21План детаљне регулације дела Блока 118 у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“ бр.06/2011 – стр.38
22План детаљне регулације за изградњу девијације локалног пута Л-405 и моста на великом Бачком каналу на простору к.о. Бачки Моноштор и Бездан„Службени лист Града Сомбора“ бр.06/2011 – стр.39
23План детаљне регулације дела Јосићког насеља – делови блокова 43; 44 и 64 у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“ бр.11/2011 – стр.1
24План детаљне регулације дела блока 81 у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“ бр.12/2012 – стр.71
25План детаљне регулације граничног прелаза Бездан„Службени лист Града Сомбора“ бр.06/2013 – стр.78
26План детаљне регулације дела Блока 85 у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“ бр.06/2013 – стр.79
27План генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору блокови 102; 103; 114; 115 и 127 – ПГР 05Измене плана; Друге измене плана„Службени лист Града Сомбора“ бр.06/2013 – стр.80
28План детаљне регулације блока 76 и 77 у СомборуИзмене плана„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2014 – стр.8
29Просторни план града Сомбора„Службени лист Града Сомбора“ бр.05/2014 – стр.1
30План детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“ бр.09/2014 – стр.50
31План детаљне регулације за изградњу гасовода високог притиска Сомбор – Кљајићево„Службени лист Града Сомбора“ бр.04/2015 – стр.33
32План детаљне регулације Ромског насеља у Бачком Моноштору„Службени лист Града Сомбора“ бр.08/2015 – стр.43
33План детаљне регулације вишенаменског објекта – нова пијаца у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“ бр.09/2015 – стр.2
34Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Алекса ШантићПлан„Службени лист Града Сомбора“ бр.10/2015 – стр.7
35Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова 76 и 77План„Службени лист Града Сомбора“ бр.03/2016 – стр.2
36Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места КљајићевоПлан„Службени лист Града Сомбора“ бр.04/2016 – стр.1
37Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места БезданПлан„Службени лист Града Сомбора“ бр.11/2016 – стр.44
38Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места РастинаПлан„Службени лист Града Сомбора“ бр.11/2016 – стр.45
39План детаљне регулације обилазнице око Кљајићева„Службени лист Града Сомбора“ бр.24/2016 – стр.40
40Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места ТелечкаПлан„Службени лист Града Сомбора“ бр.24/2016 – стр.41
41Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Бачки МоношторПлан„Службени лист Града Сомбора“ бр.25/2016 – стр.25
42Измене и допуне дела Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору – ПГР бр.05План; Друге измене плана„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2018 – стр.5
43План детаљне регулације дела пута Стапар – Сивац; деонице на делу подручја града Сомбора од пута Л-410 до катастарске и територијалне границе општине Кула„Службени лист Града Сомбора“ бр.08/2018 – стр.20
44Измене и допуне плана генералне регулације несељеног места РиђицаПлан„Службени лист Града Сомбора“ бр.12/2018 – стр.5
45Измене и допуне плана генералне регулације несељеног места СтапарПлан„Службени лист Града Сомбора“ бр.12/2018 – стр.7
46Измене и допуне плана генералне регулације насељеног места ДорословоПлан„Службени лист Града Сомбора“ бр.23/2018 – стр.26
47Измене и допуне плана генералне регулације несељеног места Светозар МилетићПлан„Службени лист Града Сомбора“ бр.05/2019 – стр.5
48Измене и допуне плана генералне регулације несељеног места КолутПлан„Службени лист Града Сомбора“ бр.09/2019 – стр.5
49План детаљне регулaције за изградњу и реконструкцију канала Барачка – изградњу нове црпне станице Бездан II од Дунава до споја са каналом Врбас-Бездан„Службени лист Града Сомбора“ бр.11/2019 – стр.22
50Исправка техничке грешке у Генералном плану града СомбораПлан; Техн. грешка 2; Техн. грешка 3“Службени лист Града Сомбора“ бр.13/2019 – стр.1
51План детаљне регулације јужне главне примарне градске саобраћајнице„Службени лист Града Сомбора“ бр.16/2019 – стр.5
52План детаљне регулације дела блокова 17 и 18 у Бачком Моноштору – ромско насеље„Службени лист Града Сомбора“ бр.21/2019 – стр.43
53Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Бачки БрегПлан„Службени лист Града Сомбора“ бр.21/2019 – стр.44
54План детаљне регулације за проширење капацитета депоније у Ранчеву – Центар за третман отпада„Службени лист Града Сомбора“ бр.04/2020 – стр.6
55План детаљне регулације дела Блока 29 у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“ бр.23/2020 – стр.1
56План детаљне регулације Блока 81 у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“ бр.23/2020 – стр.2
57План детаљне регулације пословно-спортске зоне око Градског стадиона„Службени лист Града Сомбора“ бр.23/2020 – стр.3
58План детаљне регулације за изградњу пољопривредног комплекса на катастарским парцелама број 3015/5;3022;3025;3026;3029;3031;3034;3035;3036;3037;3038;3039;3041;3045;3046;3090;3091;3093;3223/1;3223/2 К.О. Станишић„Службени лист Града Сомбора“ бр.24/2020 – стр.4
59Исправка техничке грешке у Генералном плану града Сомбора2План; Техн. грешка; Техн. грешка 3“Службени лист Града Сомбора“ бр.26/2020 – стр.3
60Друге измене и допуне Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору: блокови 102; 103; 114; 115 и 127 – ПГР 05План; Измене плана„Службени лист Града Сомбора“ бр.2/2021 – стр.22
61План генералне регулације на простору МЗ „Стара Селенча““Селенча“ и „Нова Селенча“ у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“ бр.10/2021 – стр.170
62Исправка техничке грешке у Генералном плану града Сомбора 3План“Службени лист Града Сомбора“ бр.11/2021 – стр.12