Povratak na Документи

Планска документа

Просторни план града Сомбора

Генерални план града Сомбора

Измене и допуне дела Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору – ПГР бр.05

План генералне регулације на простору индистријске зоне у Сомбору

План детаљне регулације централне зоне венац у Сомбору

План детаљне регулације блока 85

План детаљне регулације дела блока 82 и 104

План детаљне регулације блокова 76 и 77

План детаљне регулације вишенаменског објекта – Нова пијаца у Сомбору

   

План детаљне регулације дела блока 118

План детаљне регулације Чонолљанског пута – блокови 51 и 75

План детаљне регулације дела блока 81

План детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбору

План детаљне регулације за изградњу гасовода високог притиска Сомбор – Кљајићево

План детаљне регулациједела Јосићког насеља – блокови 43, 44 и 64 у Сомбору

План детаљне регулације обилазнице око Кљајићева

План детаљне регулације Ромског насеља у Бачком Моноштору

План генералне регулације насељеног места Телечка

План генералне регулације насељеног места Алекса Шантић

План генералне регулације насељеног места Кљајићево

   
Званична интернет презентација