Povratak na Dokumenti

Planska dokumenta

Izmene i dopune plana generalne regulacije neseljenog mesta Kolut

Izmene i dopune plana generalne regulacije neseljenog mesta Riđica

Izmene i dopune plana generalne regulacije neseljenog mesta Svetozar Miletić

Izmene i dopune plana generalne regulacije neseljenog mesta Stapar

Plan detaljne regulacije za izgradnju i rekonstrukciju kanala Baračka, izgradnju nove crpne stanice Bezdan II od Dunava do spoja sa kanalom Vrbas-Bezdan

Prostorni plan grada Sombora

Generalni plan grada Sombora

Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije na prostoru Industrijske zone u Somboru – PGR br.05

Plan generalne regulacije na prostoru indistrijske zone u Somboru

Plan detaljne regulacije dela puta Stapar – Sivac, deonice na delu područja grada Sombora od puta L-410 do katastarske i teritorijalne granice opštine Kula

Plan detaljne regulacije centralne zone venac u Somboru

Plan detaljne regulacije bloka 85

Plan detaljne regulacije dela bloka 82 i 104

Plan detaljne regulacije blokova 76 i 77

Plan detaljne regulacije višenamenskog objekta – Nova pijaca u Somboru

   

Plan detaljne regulacije dela bloka 118

Plan detaljne regulacije Čonolljanskog puta – blokovi 51 i 75

Plan detaljne regulacije dela bloka 81

Plan detaljne regulacije primarne gradske saobraćajnice između Apatinskog i Bezdanskog puta u Somboru

Plan detaljne regulacije za izgradnju gasovoda visokog pritiska Sombor – Kljajićevo

Plan detaljne regulacijedela Josićkog naselja – blokovi 43, 44 i 64 u Somboru

Plan detaljne regulacije obilaznice oko Kljajićeva

Plan detaljne regulacije Romskog naselja u Bačkom Monoštoru

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Telečka

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Aleksa Šantić

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kljajićevo

   

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Bezdan

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Bački Breg

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Bački Monoštor

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Gakovo

Izmene i dopune plana generalne regulacije naseljenog mesta Doroslovo

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Doroslovo

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kolut

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Rastina

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Riđica

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Svetozar Miletić

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Stanišić

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Stapar

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Čonoplja

Plan detaljne regulacije za izgradnju devijacije lokalnog puta L-405 i mosta na velikom Bačkom kanalu na prostoru k.o. Bački Monoštor i Bezdan

Plan detaljne regulacije obilaznice oko Telečke

Zvanična internet prezentacija