Povratak na Стратегије

План развоја Града Сомбора за период од 2022. до 2028. године