Povratak na Стратегије

Стратегија ордживог развоја града Сомбора за период од 2014. до 2020. године

Званична интернет презентација