Povratak na Стратегије

Стратегија развоја социјалне заштите града Сомбора за период од 2016. до 2020. године

Званична интернет презентација