Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Урош Врањеш из Сомбора Кат.парц.бр. 5845 се налази у улици 21. Октобра бр.24. у Сомбору