ДРУГА ФАЗА ПРОЈЕКТА „АЖУРИРАЊЕ АДРЕСНОГ РЕГИСТРА“ – ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УЛИЦА И КУЋНИХ БРОЈЕВА НА ТЕРЕНУ

Град Сомбор је након успешно завршене прве фазе пројекта „Ажурирање адресног регистра“  и утврђивања назива улица и заселака на основу елабората Републичког геодетског завода закључио уговор са Министарством државне управе и локалне самоуправе о додели наменских средстава за финансирање адресних таблица и бројева.

Уговор са Министарством државне управе и локалне самоуправе закључен је априла 2021. године и добијеним средствима у вредности од 1.819.000,00 динара Град Сомбор је извршио набавку 140 табли са називима улица и 1446 таблица са кућним бројевима и тиме реализовао део друге фазе пројекта – обележавање на терену.

Планирано је да се до краја 2021.године обележе укупно 92 улице и 1446 објеката. 

Градска управа Града Сомбора, Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове заједно са ЈКП „Зеленило“ спровешће радове на обележавању улица и кућних бројева у терминима који ће бити дати у склопу обавештења које ће се наћи на сајту града као и на огласној табли оне месне заједнице у којој се планира постављање. Уколико у термину обележавања не буде нико од станара присутан у кући, добиће обавештење на који начин да преузму таблице.