мај 04

ЕПИДЕМИОЛОШКА СТУДИЈА О РАЗВИЈУ АНТИТЕЛА НА COVID-19

Влада Републике Србије саопштила је данас да ће се студија о томе колико је особа у нашој земљи развило антитела на COVID-19 радити на узорку од 7.000 домаћинстава, односно укупно 17.000 људи, према методологији коју је израдио Медицински факултет у Београду.

Датум почетка студије је 04.05.2020. године и трајаће 60 дана.

Сви чланови домаћинстава стари 7 и више година биће позвани да учествују у истраживању, како би могла да се израчуна узрасно-специфична стопа јављања инфекције. Методом случајног узорка у сваком стратуму, увећаног за 20%, начиниће се листа домаћинстава за сваки изабрани стратум (тј. регион Србије). Случајан узорак адреса домаћинства биће генерисан у Републичком заводу за статистику у Београду. Затим ће лекар института/завода за јавно здравље (епидемиолог или лекар специјалиста друге гране превентивне медицине) контактирати телефоном једног од чланова домаћинства, старијег од 18 година, и затражити да разговара са особом на коју се води домаћинство, а уколико она није присутна разговараће са неким од чланова домаћинства старијим од 18 година. Објасниће му примарни циљ истраживања (сагледавање стања имунитета популације, али и његове породице, на COVID-19). Уколико добије усмени пристанак за учествовање у истраживању, лекар заказује посету свих чланова домаћинства старијих од 7 година, институту/заводу за јавно здравље у оквиру 5 дана од овог телефонског контакта, када ће испитаници потписати пристанак информисаног испитаника за учешће у студији, попунити епидемиолошке упитнике и када ће им се узети крв за серолошке анализе.

Сви испитаници ће добити повратну информацију о резултатима тестирања њихове породице, чиме ће сазнати своју отпорност на болест COVID-19.

Све релевантне информације о овој студији можете наћи ОВДЕ.

Званична интернет презентација