јан 24

ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДЕЦЕ ЗА УПИС У ОСНОВНУ ШКОЛУ ОД 04. ФЕБРУАРА

Расписан је оглас за упис деце у први разред основне школе за школску 2019/2020. годину.

У први разред уписују се деца рођена од првог марта 2012. године до првог марта 2013. године. Дете старости од шест до шест ипо година ( по жељи родитеља ) може да се упише у први разред након провере спремности за полазак у школу, такође, дете старости од седам и по година, које због болести или неких других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред након провере знања.

Пријављивање деце за упис у први разред основне школе врше родитељи, односно старатељи или орган старатељства за децу под старатељством.

Пријављивање деце за упис у први разред основне школе ( у градским и сеоским основним школама) вршиће се у периоду од 04. до 19. фебруара 2019. године.

Упис деце у градске основне школе вршиће се у Одељењу за образовање Градске управе града Сомбора, соба 226 а, други спрат, Трг цара Уроша 1, Сомбор (зграда Жупаније), сваког радног дана од 07.30 до 15.00 часова.

Пријављивање деце у сомборским селима: Алекса Шантић, Бездан, Бачки Брег, Бачки Моноштор, Чонопља, Дорослово, Гаково, Колут, Кљајићево, Растина, Риђица, Станишић, Стапар, Светозар Милетић и Телечка, вршиће се у сеоским основним школама.

За пријаву детета родитељ/старатељ, на увид подносе: извод из матичне књиге рођених за дете, важећу личну карту родитеља или старатеља и решење о старатељству за децу под старатељством.

Након завршеног евидентирања деце, школе ће писаним путем обавестити родитеље о терминима уписа и провери спремности деце за полазак у школу.

Оригиналан оглас за евидентирање деце за упис у основну школу на српском језику доступан је овде, а на мађарском језику овде.

                                                                          Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација