јан 26

ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДЕЦЕ ЗА УПИС У ОСНОВНУ ШКОЛУ ОД ПЕТОГ ДО 23. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ

Расписан је оглас за упис деце у први разред основне школе за школску 2018/2019. годину.

У први разред  уписују се деца рођена  од првог  марта  2011.  године до првог  марта 2012. године.

Пријављивање деце за упис у први разред основне школе врше родитељи, односно старатељи или орган старатељства за децу под старатељством.

Пријављивање деце  за упис у први разред  основне школе (у градским и сеоским основним школама) вршиће се у периоду од петог до 23. фебруара 2018. године.

Упис деце у градске основне школе вршиће се у Одељењу за образовање Градске управе града Сомбора, соба 226 а, други спрат, Трг цара Уроша 1, Сомбор (зграда Жупаније), сваког радног дана од 07.30 до 15.00 часова.

Пријављивање деце у сомборским селима: Алекса Шантић, Бездан, Бачки Брег, Бачки Моноштор, Чонопља, Дорослово, Гаково, Колут, Кљајићево, Растина, Риђица, Станишић, Стапар, Светозар Милетић и Телечка, вршиће се у сеоским основним школама.

За пријаву детета родитељи/старатељи, на увид подносе: извод из матичне књиге рођених за дете, важећу личну карту родитеља или старатеља и решење о старатељству за децу под старатељством.

Након завршеног евидентирања деце, школе ће писаним путем родитеље обавестити о терминима уписа и провери спремности деце за полазак у школу.

Оригиналан оглас за евидентирање деце за упис у основну школу на српском језику доступан је овде, а на мађарском језику овде.

Одсек за послове информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација