ГРАД СОМБОР-МЛАДГРАД, НАЦИОНАЛНА ПРЕСТОНИЦА МЛАДИХ СРБИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

МладГрад је признање које додељује Кровна организација младих Србије сваке године, и то на Међународни дан младих, 12. август. Награда се додељује јединици локалне самоуправе за свеукупан допринос унапређењу положаја младих у локалној заједници и то на предлог удружења младих и/или за младе који номинује своју локалну заједницу за МладГрад, на основу досад постигнутих резултата по питању младих и у области омладинске политике. МладГрад је признање локалној самоуправи и заједници за истинско укључивање младих у најразличитије процесе локалних власти, као и улагање у креирање подстицајног окружења за унапређење положаја и задовољавање потреба младих у друштву.

Поред Града Сомбора којег је номиновало УГ Сомборски едукативни центар у сарадњи са Канцеларијом за младе,  учествовало је још 7 градова и општина, Чачак, Крагујевац, Владичин Хан, Смедерево, Град Ниш, Општина Бечеј и Град Зрењанин.

Захваљујући успесима у претходном периоду, комисија, коју су чинили представници Кровне организације младих Србије и Грађанских иницијатива, препознала је Град Сомбор као пример добре праксе за спровођење локалне омладинске политике и одлучила је да Национална престоница младих Србије у 2018. години буде Град Сомбор.

Додела награде МладГрад одржаће се 12. августа на Међународни дан младих у Скупштини Града Београда.

                                                                          Послови информисања и односа са јавношћу