Povratak na Gradska uprava

Načelnica

Helena Roksandić Musulin

Helena Roksandić Musulin

Helena Roksandić Musulin je rođena  u Somboru, gde je završila osnovnu i srednju školu.

Na Pravnom fakultetu (opšti smer),  Univerziteta u Novom Sadu diplomirala je 2000. godine, a pripravnički  staž je obavila u periodu od 14.04. 2001.  do 13. 04. 2002. godine.

U Gradskoj upravi grada Sombora  kao samostalni stručni saradnik radila je na poslovima boračko-invalidske zaštite, poslovima vođenja prekršajnog postupka u komunalnoj oblasti, te imovinsko-pravnim poslovima i poslovnom prostoru.

Šef Odseka za komunalne poslove i zemljište bila je u periodu od novembra 2009. do aprila 2014. godine, a potom šef Odseka za opšte poslove u komunalnoj oblasti do izbora za načelnika Gradske uprave grada Sombora.

Tokom višegodišnjeg rada u Upravi stekla je veliko  i bogato iskustvo na radu vezanim za upravni postupak i rad sa strankama i ima položen stručni ispit za rad u organima uprave.

Za načelnika Gradske uprave grada Sombora postavljena je odlukom Gradskog veća donetom na 11. sednici, održanoj 19. jula 2016. godine, i to  počev od 21. jula 2016. godine, na period od pet godina.

Poznaje rad na računaru i služi se engleskim jezikom.

Majka je jednog deteta.

Zvanična internet prezentacija