Povratak na Одељење локалне пореске администрације

Годишњи извештаји о раду Одељења локалне пореске администрације и показатељи делотворности инспекцијског надзора