Povratak na Одељење за образовање

Годишњи извештај о раду просветних инспектора Града Сомбора за школску 2021/2022. годину