Povratak na Одељење за образовање

Годишњи план рада просветних инспектора града Сомбора за школску 2022/2023. годину