Povratak na Одељење за образовање

Одлука о одређивању подручја основних школа на територији Града Сомбора