Povratak na Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Сомбора за 2017. ГОДИНУ

Званична интернет презентација