Povratak na Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2019. годину

Званична интернет презентација