Povratak na Одељење за привреду, туризам и локални економски развој

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ИЛИ ОСЛОБАЂАЊE ОД НАКНАДЕ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Званична интернет презентација